Jeg vil leve til jeg dør

SAMARBEIDSPARTNERE

Manus, regi, foto og klipp: Sara Gjesdal og Karoline Ramberg (No) 24 min

Prod: Høgskolen i Lillehammer

Lyd: Ingar Jacob Feiring

 

I Sverige blir flere MS-pasienter friske. Mens i Norge nøler helsemyndighetene med å innføre stamcelletransplantasjon (HSCT) som en standard behandling. Dette fører til at en rekke norske MS-pasienter drar til utlandet for å ta behandlingen på egen regning. Den samfunnskritiske dokumentaren «Jeg vil leve til jeg dør» ser på utfordringer rundt det norske helsesystemet når det kommer til behandling av MS-pasienter. Filmen setter også søkelys på hvordan det norske helsesystemet fungerer når det kommer til nye behandlingsmetoder.

©NORDIC/DOCS 2017

Text Selection Widget