FREDRIKSTAD

SAMARBEIDSPARTNERE

Fredrikstad ligger ca 90 kilometer sydøst for Oslo, og har ca 75 000 innbyggere.

Byen er en sjøfartsby, Glomma renner gjennom byen og ut i havet ved Fredrikstad. Trelast og skipsbygging var tidligere en av byens viktige industrier.

Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 og er regnet som Norges første renessanseby, (Gamlebyen), hvor kvartaler og gater ble planlagt i regelmessige mønster.

 

 

 

 

 

I dag er byen en handels- og turistby. Gamlebyen er en av Nordeuropas  best bevarte festningsbyer, med håndverksbedrifter og –utsalg, kafeer og hotell.

Gamlebyen ligger på østsiden av Glomma, og dagens bysentrum på vestsiden av elven. Det er bro over elven, og regelmessige ferger som går til elvens forskjellige fergesteder. Onsøy og Kråkerøy er noen av landets mest populære hytteområder, sammen med Hvaler som er nabokommunen.

 

Fredrikstad har et relativt lite sentrum, hvor elven er sentral, med restauranter og utekafeer langs bryggene. Byen har flere sentrale hoteller, og kinoen der Nordic/Docs festivalen skal holdes, er en av landets mest moderne kinoer, med seks saler, 4k bildevisning osv. Kinosalene har plass til ca 900 mennesker.

 

©NORDIC/DOCS 2017

Text Selection Widget